Transparența decizională

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice următoarele: