Transparența decizională

Principii ce derivă din jurisprudența CEDO

Sinteza principiilor ce rezultă din jurisprudența CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public.
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )