Rezultate misiuni executate

Rezultatele structurilor de ordine publică din cadrul Jandarmeriei Române în luna ianuarie 2019

Situaţia centralizatoare pe genuri de misiuni executate de către structurile cu atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice se prezintă după cum urmează:

 • 20.177 patrule mixte (formate din poliţişti şi jandarmi) destinate menţinerii ordinii publice;
 • 19.890  patrule de jandarmi destinate menţinerii ordinii publice;
 • 1.138 de misiuni de asigurare a ordinii publice;               
 • 1.469 de misiuni de intervenţie;
 • 2.396 de misiuni executate în colaborare/cooperare cu alte instituţii.

Situaţia grafică a principalelor categorii de misiuni executate în luna ianuarie 2019, se prezintă astfel:

În perioada de referință, cu ocazia executării misiunilor de ordine publică, au fost obținute următoarele rezultate:

 • 841 de infracțiuni constatate în cooperare cu Poliția Română și 877 autori ai faptelor de natură penală depistați;
 • 583 infracțiuni constatate în acțiuni ale Jandarmeriei și 610 autori ai faptelor de natură penală depistați;
 • 10.476 de sancțiuni contravenționale aplicate, dintre care 2.972 de avertismente scrise și 7.504 de amenzi, în cuantum de 3.051.200 lei.

Principalele activităţi pe linia misiunii de pază şi protecţie instituţională şi transporturi desfăşurate în luna ianuarie 2019

       Pe  linia pazei şi protecţiei instituţionale, Jandarmeria Română a asigurat paza şi protecţia unui număr de 1.154 obiective cu un efectiv de 9.912 jandarmi.

       La obiectivele aparţinând instanţelor judecătoreşti au fost coordonate şi asigurate misiuni de menţinere a ordinii interioare la un număr mediu zilnic de 331 săli de judecată, folosind un număr mediu de 453 jandarmi/zi.

       Pe linia organizării şi executării misiunii de protecţie a localurilor misiunilor diplomatice, agenţiilor şi reprezentanţelor economice străine, sediilor unor organisme şi organizaţii internaţionale au fost executate un număr de 188 misiuni temporare pentru care au fost folosiţi un număr de 258 jandarmi. Totodată a fost asigurată şi ordinea publică în zonele de responsabilitate a obiectivelor.

       În timpul executării serviciului, structurile cu atribuții pe linia pazei și-au demonstrat eficiența și în ceea ce privește măsurile adoptate pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, atât de natură penală cât și contravențională, astfel:

 • au fost aplicate 34 amenzi;
 • au fost legitimate 36 de persoane;
 • au fost controlate 3 autovehicule.

      În ceea ce priveşte paza transporturilor, în perioada 01 - 31.01.2019 unităţile Jandarmeriei Române au asigurat paza la 2.426 transporturi, din care 734 transporturi de bunuri şi valori, 170 transporturi de produse speciale şi 1.522 transporturi de corespondenţă clasificată.

      La aceste misiuni au participat 4.477 jandarmi, din care 1.423 jandarmi la paza transporturilor de bunuri şi valori, 426 jandarmi la paza transporturilor de produse speciale și 2.628 jandarmi au participat la asigurarea pazei corespondenţei clasificate.

      Dispecerat de monitorizare al transportului şi securităţii surselor radiologice de mare activitate - au monitorizat activităţile desfăşurate la locaţiile unde se folosesc instalaţiile radiologice de mare activitate.

 Au fost evaluate şi rezolvate de către personalul Dispeceratului de monitorizare un număr 1170 de evenimente, din care:

 • Spitalul clinic de Urgenta Bagdasar-Arseni din București: 33 alarme (16 false, 9 tehnice, 8 de utilizare) şi  73 avertizări (un total de 106 evenimente);
 • Institutul Oncologic din Cluj-Napoca: 164 alarme (39 false, 77 tehnice, 48 de utilizare) şi  23 avertizări (un total de 187 evenimente);
 • Spitalul clinic județean de Urgenta din Craiova: 0 alarme (0 false, 0 tehnice, 0 de utilizare) şi  52 avertizări (un total de 52 evenimente);
 • Spitalul clinic județean de Urgenta din Galați: 87 alarme (3 false, 54 tehnice, 26 de utilizare, 4 Test) şi  74 avertizări (un total de 161 evenimente);
 • Institutul Clinic Fundeni din București: 48 alarme (9 false, 5 tehnice, 34 de utilizare) şi  41 avertizări (un total de 89 evenimente);
 • Centrul de Transfuzie Sanguina din București: 41 alarme (2 false, 37 tehnice, 1 de utilizare, 1 Test) şi  73 avertizări (un total de 114 evenimente);
 • Spitalul clinic de Urgenta pentru Copii din Timișoara: 22 alarme (0 false, 20 tehnice, 0 de utilizare, 2 Test) şi  190 avertizări (un total de 212 evenimente);
 • Institutul Regional de Oncologie din Iași: 8 alarme (5 false, 3 tehnice, 0 de utilizare) şi  31 avertizări (un total de 39 evenimente);
 • Spitalul clinic județean de Urgenta “Mureș” din Targu-Mureș: 92 alarme (32 false, 34 tehnice, 25 de utilizare, 1 Test) şi  46 avertizări (un total de 138 evenimente);

Inspectoratul General al Jandarmeriei, Dispeceratul de monitorizare al transportului şi securităţii surselor radiologice de mare activitate: 1 alarma (1 falsa) şi 71 avertizări (72 evenimente).

          În timpul executării serviciului, structurile cu atribuții pe linia misiunii de pază, supraveghere şi intervenţie la conductele petroliere, și-au demonstrat eficiența și în ceea ce privește măsurile adoptate pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, atât de natură penală cât și contravențională, astfel:

 • au fost constatate 13 infracţiuni fiind identificați 18 autori;
 • au fost aplicate 363 sancțiuni contravenţionale, din care 230  de amenzi, în valoare de 140.850 lei şi 133 avertismente;
 • au fost legitimate 478 de persoane;
 • au fost controlate 9 autovehicule;
 • s-a acționat pentru asigurarea măsurilor la 3 avarii tehnologice.

        De asemenea structurile de jandarmi care execută misiunea de pază, supraveghere și intervenție au descoperit o instalație artizanală și au intervenit la o scădere de presiune semnalată de către beneficiar.

          Îndeplinirea responsabilităților specifice Direcției Pază și Protecție Instituțională, presupune, printre altele, coordonarea procesului de devaluare a riscurilor la securitate fizică și, pe cale de consecință, avizarea Rapoartelor de analiză de risc elaborate în urma acestui proces.

          În acest context, în cadrul perioadei la care se raportează prezentul material, la nivelul DPPI au fost analizate și avizate 44 de rapoarte privind analiza de risc la securitate fizică a obiectivelor, transporturilor sau conductelor magistrale de transport produse petroliere din responsabilitatea Jandarmeriei Române, fiind acordate 39 de avize favorabile şi 3 nefavorabile, iar două rapoarte au fost restituite în vederea reevaluării.

       Coordonarea modului de planificare, organizare și desfășurare a exercițiilor de intervenție la obiectivele, transporturile și conductele magistrale de transport produse petroliere din responsabilitatea Jandarmeriei Române, este o altă arie de expertiză a Direcției Pază și Protecție Instituțională, activitatea pe acest segment în luna Ianuarie 2019 totalizând 19 exerciții de intervenție, cupă cum urmează:

 • 17 exerciții la obiective;
 • 2  exerciții la transporturi.