Protecție instituțională

Principalele acte normative care reglementeaza activitatile Jandarmeriei pe linie de paza si protectie institutionala

Paza si protectia institutionala la nivelul Jandarmeriei Române se organizeaza si executa în baza urmatoarelor acte normative:

 • Legea nr. 550/2004 privind organizarea si functionarea Jandarmeriei Române;
 • Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si   protectia   persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 17/1996, art. 46-52 ,,Uzul de arma”;
 • Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului;
 • Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara;
 • Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi;
 • H.G. nr. 191/2008 pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1, 2 si 4 la H.G. nr. 1.486/2005;
 • H.G. nr. 1486/2005 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • H.G. nr. 719/2005 privind paza sediilor instantelor judecatoresti, parchetelor si Consiliului Superior al Magistraturii, a bunurilor si valorilor apartinând acestora, supravegherea accesului si mentinerea ordinii interioare necesare desfasurarii normale a activitatii în aceste sedii, precum si protectia magistratilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • H.G. nr. 130/2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004;
 • H.G nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;
 • Decretul nr. 566/1968 pentru ratificarea Conventiei de la Viena din 18 aprilie 1961, cu privire la relatiile diplomatice;
 • Decretul nr. 481/1971 pentru aderarea României la Conventia din 24 aprilie 1963, cu privire la relatiile consulare.

 

 1. În conformitate cu prevederile articolului 6 din Legea nr. 333/2003 Jandarmeria Româna  asigura paza obiectivelor de importanta deosebita pentru apararea tarii, activitatea statului, economie, stiinta, cultura si arta, ale unor institutii din domeniul financiar bancar, a localurilor misiunilor diplomatice sau ale unor agentii si reprezentante economice straine, a sediilor unor organizatii internationale, precum si a transporturilor valorilor deosebite sau speciale se asigura cu efective de jandarmi.
 2. În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1486/2005 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi, completata si modificata prin H.G. nr. 191/2008, Jandarmeria Româna asigura paza si protectia la urmatoarele categorii de obiective:
 • obiective de importanta deosebita pentru activitatea statului;
 • obiective de interes strategic;
 • localurile misiunilor diplomatice si ale unor agentii si reprezentante economice straine;
 • sediile unor organisme si organizatii internationale;
 • obiective economice;
 • obiective financiar-bancare;
 • transportul corespondentei clasificate;
 • conducte magistrale de transport produse petroliere si instalatiile aferente acestora;
 • transporturi de valori cu titlu de tezaur a operelor de arta sau a altor bunuri cu valoare deosebita efectuate de unitatile bugetare;
 • transporturi de valori si produse cu caracter special, definite prin lege;
 • alte obiective, stabilite prin hotarârea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, la care se va asigura paza si protectia, pe timpul declararii mobilizarii.

      I. Paza cu efective de jandarmi se instituie prin:

 • Hotarâre de Guvern;
 • Ordin al ministrului afacerilor interne;
 • Ordin al inspectorului general al Jandarmeriei Române;
 • La solicitarea persoanelor fizice sau juridice, în situatii care nu sufera amânare, la propunerea inspectorului general al Jandarmeriei Romane, ministrul afacerilor interne poate aproba asigurarea temporarã a pazei cu efective de jandarmi a unor obiective, bunuri, valori si transporturi speciale, altele decât cele prevazute de legislatia în vigoare.

Situatii care nu sufera amânare sunt starile de fapt caracterizate prin tensiuni interne, acte de dezordine si tulburarea grava a ordinii publice, dezastre, furturi frecvente din proprietatea publica sau privata, care impun luarea de îndata sub paza cu efective de jandarmi a unor obiective, amplasamente, suprafete de teren, precum si situatiile în care organele de stat cu atributii în domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, în caz de pericol iminent, solicita expres aceasta interventie.

Paza si protectia cu efective de jandarmi, la alte obiective decât cele prevazute de lege, se instituie numai în conditiile suplimentarii, potrivit legii, a efectivelor si bugetului Ministerului Afacerilor Interne.

În unitatile unde, concomitent cu paza asigurata cu efective de jandarmi, functioneaza si paza proprie sau prin societati specializate de paza si protectie, acestea se vor integra, din punct de vedere operativ, în sistemul unic de paza realizat si condus de catre jandarmerie.

      II. Paza cu efective de jandarmi se ridica prin:

 • Hotarâre de Guvern;
 • Ordin al ministrului afacerilor interne;
 • Ordin al inspectorului general al Jandarmeriei Române;

Ridicarea pazei se face la propunerea inspectorului general al Jandarmeriei Romane, în toate situatiile în care beneficiarii pazei, indiferent de modalitatea prin care a fost instituita aceasta, nu respecta obligatiile prevazute de lege sau cele contractuale, refuza încheierea ori reactualizarea contractului.
   Ridicarea pazei de la obiectivele asigurate cu efective de jandarmi se poate face în termen de 60 de zile de la atentionarea în scris a conducatorilor acestora, prin ordin al ministrului afacerilor interne, la propunerea inspectorului general al Jandarmeriei Romane.
   Paza cu efective de jandarmi, aprobata pentru situatii care nu sufera amânare se ridica dupa încetarea situatiei deosebite care a impus instituirea acesteia.

Instalarea pazei se va face numai dupa asigurarea de catre beneficiarul serviciului de paza, a conditiilor stabilite prin contractul încheiat cu unitatea de jandarmi.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003, cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. nr. 1486/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiarul are urmatoarele obligatii:

I. Pentru efectivele care asigura paza si protectia obiectivelor:

 • Spatii de lucru, conform normelor Ministerului Afacerilor Interne;
 • Încaperi/spatii adecvate cu dotarile si amenajarile necesare pentru functionarea posturilor de paza si control acces (similare);
 • Împrejmuirea obiectivului cu gard din elemente prefabricate sau din sârma ghimpata având cornise, în raport de dispunerea si specificul obiectivului;
 • Realizarea iluminatului de securitate al perimetrului, al punctelor vitale din interiorul obiectivului si al cailor de acces cu lampi fluorescente, orientate catre exterior;
 • Foisoare sau cabine dupa necesar, dotate cu mijloace de încalzire si legatura, precum si cu reflectoare (faruri) orientabile, pentru dirijarea fasciculului de lumina;
 • Mijloacele tehnice de paza, alarmare si sisteme împotriva efractiei, care vor fi amenajate în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003, care vor fi conectate la dispeceratele proprii din obiective deservite de jandarmi sau la dispeceratele unitatilor (subunitatilor) de jandarmi;
 • Mijloacele tehnice pentru asigurarea legaturilor cu fir si a celor radio digitale dintre elementele de dispozitiv, corpul de garda si esaloanele superioare acestora;
 • Mijloace tehnice pentru executarea controlului antiterorist asupra persoanelor si autovehiculelor.

 

II. Pentru efectivele care asigura paza si protectia transporturilor de valori:

 • Autovehicule semiblindate sau special amenajate pentru transportul valorilor si a echipelor de însotire, dotate cu dispozitive GPS;
 • Compartimente special amenajate sau locuri rezervate pentru transporturile pe calea ferata, navale sau aeriene;
 • Mijloace de transmisiuni radio pentru asigurarea legaturilor cu Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, unitatile de jandarmi si structurile institutiilor beneficiare de paza;
 • Telefon în reteaua GSM pentru comandantul garzii;
 • Mijloace tehnice pentru executarea controlului antiterorist asupra persoanelor si autovehiculelor;
 • Autovehiculele care în mod curent sunt folosite pentru transportul unor valori de mai mica importanta vor fi prevazute cu casete metalice fixate pe caroserie, dotate cu încuietori si sistem de alarmare. Certificarea acestor autovehicule nu este obligatorie.

 

III. Pentru efectivele care asigura paza si protectia transporturilor produselor cu caracter special:

 • Autovehicule autorizate de catre Autoritatea Rutiera Româna pentru transportul produselor cu caracter special, dotate cu dispozitive GPS;
 • Autoturisme de însotire pentru efectivele de jandarmi care asigura paza si protectia transporturilor;
 • Vagoane tip corp garda, special amenajat, dotat cu utilitatile corespunzatoare (pastrarea armamentului, materialelor din dotare, servitul mesei, încalzire, igiena personala, odihna);
 • Nave sau compartimente special amenajate pentru transporturile fluviale;
 • Telefon în reteaua GSM pentru comandantul garzii;
 • Mijloace tehnice pentru executarea controlului antiterorist asupra persoanelor si autovehiculelor.