Programe europene

La nivelul Serviciului Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale şi Schengen funcţionează Compartimentul Programe Europene (CPE)
Acesta gestionează programe/proiecte sau componente ale acestora cu finanţare europeană de care beneficiază Jandarmeria Română sau în care instituţia deţine calitatea de partener în proiect, printre care:

  • Prevenirea şi Combaterea Criminalităţii (ISEC),
  • Instrumentul pentru Stabilitate (IfS) şi
  • Instrumentul European pentru Vecinătate şi Parteneriat (ENPI).

De asemenea, CPE a gestionat şi gestionează proiecte cu finanţare prin Asistenţa Oficială pentru Dezvoltare (ODA).

Acesta a organizat şi coordonat activităţile în cadrul mai multor proiecte cu finanţare europeană de tip PHARE, TAIEX şi MATRA.