IGJR - Inspectoratul general

General de brigadă Marin ANDREIANA 

Inspector general al Jandarmeriei Române

Program de audiențe : Joi 9.00 ÷ 11.00

Curriculum Vitae

Colonel  Iulius CENEAN

Împuternicit Prim-adjunct al inspectorului general şi Şef al Statului Major al Jandarmeriei Române

Program de audiențe : Luni 13.00 ÷ 15.00

Curriculum Vitae

General de brigadă Petrică GEARÎP

Împuternicit Adjunct al inspectorului general

Program de audiențe : Marţi 13.00 ÷ 15.00

Curriculum Vitae

Colonel dr. ing. Ion PELIGRAD 

Adjunct al inspectorului general

Program de audiențe : Miercuri 13.00 ÷ 15.00

Curriculum Vitae

 

Inspectoratul General al Jandarmeriei este unitatea centrală a Jandarmeriei Romane, cu personalitate juridică şi competenţă teritorială generală, care planifică, organizează, conduce, coordonează şi controlează activitatea structurilor din subordine, asigură colaborarea cu celelalte instituţii ale statului, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi din străinatate.

Inspectoratul General este condus de un inspector general, numit în aceasta funcţie de ministrul afacerilor interne.

Inspectorul general al Jandarmeriei Române este ajutat în îndeplinirea atribuţiilor sale de un prim-adjunct şi şef al statului major si de doi adjuncți numiți în funcţie, la propunerea sa, de către ministrul afacerilor interne.

In exercitarea atribuţiilor legale, inspectorul general al Jandarmeriei Române emite ordine şi dispoziţii obligatorii pentru personalul din subordine.

Inspectorul general al Jandarmeriei Române este ordonator secundar de credite. Unităţile din subordinea Inspectoratului General, comandanţii de la acest nivel având calitatea de ordonator terţiar de credite, sunt stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, au personalitate juridică şi utilizează creditele bugetare care le-au fost repartizate.

Inspectoratul General este reprezentat, în relaţiile cu autorităţile publice centrale şi locale, cu societatea civilă şi cu instituţiile similare din alte state, de către inspectorul general sau de către ofiţerii desemnaţi de acesta.