Anunţuri admiteri

2017

Unităţile cu sarcini de recrutare ale Jandarmeriei Romăne recrutează candidaţi pentru participarea la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne sau ale M.Ap.N. care pregătesc personal necesar nevoilor Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea 2017.

Detalii privind numărul de locuri, condițiile de participare și criteriile de recrutare se regăsesc in documentul PDF.

2016

Pentru anul de învăţământ 2016-2017, Jandarmeriei Române i-au fost aprobate în vederea recrutării candidaţilor pentru participarea la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ militar ale M.A.I. un număr total de  433 de locuri.

Detalii privind numărul de locuri, condițiile de participare și criteriile de recrutare, perioada de desfășurare se regăsesc in documentul PDF.

În vederea participării la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ din structura Ministerului Afacerilor Interne, candidaţii vor depune la structurile teritoriale de resurse umane din unitãţile Jandarmeriei Române care efectuează recrutarea, în perioada stabilitã conform dispoziţiei anuale a directorului general al Direcţiei Generale Management Resurse Umane, cererile-tip de înscriere - Anexa nr. 3b (învăţământ cu frecvenţă) sau Anexa nr. 3c (învăţământ cu frecvenţă redusă) pentru Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza, Anexa nr. 3a pentru şcolile postliceale MAI şi instituţiile care şcolarizează personal în beneficiul MAI.

Anexa nr. 5 - Probele și baremele pentru verificarea aptitudinilor fizice și Anexa nr. 6 - adeverința de promovare.

Structurile teritoriale de resurse umane din unităţile Jandarmeriei Române vor recruta candidaţi pentru următoarele instituţii de învăţământ militar:

Instituția de învățământ

Număr de locuri

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti
- 14 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative,  pentru învăţământul cu frecvenţă – domeniul de licenţă „Drept”, programul de studii universitare de licenţă „Drept”;
- 70 locuri alocate la Facultatea de Jandarmi pentru învăţământul cu frecvenţă– domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică” (din care 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel:
 • 68 locuri alocate Jandarmeriei Române;
 • 2 locuri alocate S.I.E;
7 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Poliţie pentru învăţământul cu frecvenţă redusă – domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică”
Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi  „Grigore Alexandru Ghica”  Drăgăşani
 • 175 locuri (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel:
   - 169 locuri alocate Jandarmeriei Române;
   - 6 locuri alocate S.P.P.
Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni
175 locuri alocate Jandarmeriei Române (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi).

2015

În anul 2015, structurile teritoriale de resurse umane din unităţile Jandarmeriei Române vor recruta candidaţi în raport de locul de domiciliu înscris în cartea de identitate a candidatului pentru următoarele instituţii de învăţământ militar:

Detalii se regăsesc in documentul PDF

Instituția de învățământ

Număr de locuri

Specialitatea

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti -învăţământul cu frecvenţă
10 locuri fară discriminare pentru învăţământul cu frecvenţă – programul de studii universitare de licenţă „Drept”
50 de locuri fără discriminare  pentru învăţământul cu frecvenţă

 

jandarmi
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti-frecvenţă redusă
 5 locuri pentru învăţământul cu frecvenţă redusă PENTRU SUBOFIŢERI ŞI MAIŞTRI MILITARI ÎNCADRAŢI ÎN UNITĂŢILE MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE
jandarmi
Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi  „Grigore Alexandru Ghica”  Drăgăşani
125 - fără discriminare
jandarmi
Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni
125 - fără discriminare
jandarmi
Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civila "Pavel Zăgănescu" - Boldești
5  ( exclusiv bărbaţi)
maistru militar auto

 

2016

Ministerului Afacerilor Interne i-a fost alocat la instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N., care formează personal pentru nevoile M.A.I., un număr de 192 locuri, pentru care Jandarmeria Română recrutează candidaţi, după cum urmează:

Detalii în documentul PDF.

Instituția de învățământ

Număr de locuri

Specialitatea

Academia Tehnică Militară Bucureşti
44 - alocate M.A.I.
 • 1 loc – Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului;
 • 3 locuri – Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare;
 • 7 locuri – Blindate, automobile şi tractoare;
 • 3 locuri – Construcţii şi fortificaţii;
 • 9 locuri – Echipamente şi sisteme electronice militare;
 • 8 locuri –Transmisiuni/Comunicaţii;
 • 3 locuri –Ingineria şi securitatea sistemelor informatice militare;
 • 10 locuri – Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională.
Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu
33 - alocate M.A.I.
 • 5 locuri – Managementul organizaţiei – Auto;
 • 20 locuri – Management economico-financiar – Finanţe-contabilitate;
 • 8 locuri – Administraţie publică – Intendenţă;
   
Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” – Facultatea de Management Aeronautic
10 - alocate M.A.I. (IGAV)
 • specialitatea militară „Management în aviaţie – Aviaţie piloţi” .
Şcoala Militară de maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre
„Basarab I”
86 - alocate M.A.I.
 • 5 locuri – Armament şi instalaţii de lansare;
 • 22 locuri – Auto;
 • 11 locuri – Construcţii;
 • 17 locuri – Tehnică de comunicaţii;
 • 25 locuri – Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii;
 • 2 locuri – Echipament de apărare chimică, bacteorologică, radiologică şi nucleară - CBRN;
 • 4 locuri – Intendenţă.

 

 

2015

În anul 2015 Ministerului Afacerilor Interne i-a fost alocat la instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N., care formează personal pentru nevoile M.A.I., un număr de 155 locuri, pentru care Jandarmeria Română recrutează candidaţi, după cum urmează:

Detalii în documentul PDF.

Instituția de învățământ

Număr de locuri

Specialitatea

Academia Tehnică Militară Bucureşti
72 - fără discriminare
 • 4 locuri – Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului;
 • 1 loc – Topogeodezie şi automatizarea asigurării geodezice;
 • 3 locuri – Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare;
 • 6 locuri – Blindate, automobile şi tractoare;
 • 7 locuri – Construcţii şi fortificaţii;
 • 7 locuri  - Echipamente şi sisteme electronice militare;
 • 17 locuri – Transmisiuni;
 • 27 locuri - Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională.
Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu
45 - fără discriminare
 • 10 locuri Managementul sistemelor de comunicaţii militare - Comunicaţii şi informatică;
 • 29 locuri – Management economico–financiar – Finanţe-contabilitate;
 • 6 locuri – Administraţie publică – Intendenţă;
Şcoala Militară de maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”
38 - fără discriminare
 • 5 locuri – Armament şi instalaţii de lansare;
 • 11 locuri – Tehnică de comunicaţii;
 • 21 locuri – Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii;
 • 1 loc – Construcţii.

      De asemenea, structurile teritoriale de resurse umane din unităţile Jandarmeriei Române recrutează candidaţi în raport de locul de domiciliu înscris în cartea de identitate a candidatului pentru următoarele instituţii ale Ministerului Afacerilor Interne, astfel:

 • Direcţia Medicală;
 • Inspectoratul General de Aviaţie.

     Instituţiilor menţionate mai sus le-au fost alocate în instituţiile de învăţământ militar ale M.Ap.N.-ului un număr de 25 de locuri, după cum urmează:

            - Institutul Medico-Militar15 locuri fără discriminare alocate Direcţiei Medicale;

            -Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” Braşov10 locuri (alocate Inspectoratului General de Aviaţie) - exclusiv bărbaţi.